Boletín Oficial de la Pcia. de A Coruña del 19/07/2019 - Page 1

*Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Text version*

Source: Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña

BOP
BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
www.dacoruna.gal
VENRES, 19 DE XULLO DE 2019 VIERNES, 19 DE JULIO DE 2019 BOP NÚMERO 136

Sumario Administración Autonómica Xunta de Galicia Consellería de Infraestruturas e Mobilidade Augas de Galicia Servizo Territorial da Zona Galicia Norte DH.W15.66933 Vivenda unifamiliar
2019/5924

Xunta de Galicia Consellería de Infraestruturas e Mobilidade Augas de Galicia Servizo Territorial da Zona Galicia Norte DH.W15.65279 Peche
2019/5925

Xunta de Galicia Consellería de Infraestruturas e Mobilidade Augas de Galicia Servizo Territorial da Zona Galicia Norte DH.W15.66053 Peche de parcela
2019/5926

Xunta de Galicia Consellería de Infraestruturas e Mobilidade Augas de Galicia Servizo Territorial da Zona Galicia Norte DH.W15.66654 Caseta de xogos infantís
2019/5928

Xunta de Galicia Consellería de Infraestruturas e Mobilidade Augas de Galicia Servizo Territorial da Zona Galicia Norte DH.W15.66944 Recheo de finca
2019/5986

Xunta de Galicia Consellería de Economía, Emprego e Industria Dirección Xeral de Enerxía e Minas Resolución pola que se outorga a REE a autorización administrativa de construción e se declara a utilidade pública a LAT 220 kV DC
Lousame-Mazaricos, nos concellos de Lousame, Rois, Brión, Negreira, Outes e Mazaricos Expte. IN407A 2010/269-1

2019/5953

Xunta de Galicia Consellería de Economía, Emprego e Industria Xefatura Territorial da Coruña Servizo de Enerxía e Minas 2019/5993

Número de BOP 2019/136

Acordo do 16 de xullo de 2019 da Xefatura Territorial da Coruña, de levantamento das actas previas á ocupación de bens e dereitos afectados por unha instalación eléctrica, no concello de Vimianzo expediente IN408A 2017/07

Página 1 / 5