Boletín Oficial de la Pcia. de A Coruña del 08/07/2019 - Page 1

*Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Text version*

Source: Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña

BOP
BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
www.dacoruna.gal
LUNS, 8 DE XULLO DE 2019 LUNES, 8 DE JULIO DE 2019 BOP NÚMERO 127

Sumario Administración Autonómica Xunta de Galicia Consellería de Economía, Emprego e Industria Xefatura Territorial da Coruña Servizo de Emprego e Economía Social Resolución de inscrición e publicación das táboas salarias 2018-2019-2020 do convenio colectivo da empresa Urbaser, S.A., antes Técnicas Medioambientales TECMED, S.A., no seu centro de traballo de Santiago de Compostela
2019/5457

Administración Local Municipal Ames Nomeamento de representantes da Corporación en órganos colexiados competencia de Pleno
2019/5464

Ames Periodicidade das Sesións Ordinarias da Xunta de Goberno Local
2019/5465

Ames Comisións Informativas Permanentes
2019/5466

Ames Delegacións do Pleno na Xunta de Goberno Local
2019/5467

Ames Persoal eventual Corporación municipal 2019-2023

2019/5468

Betanzos Aprobación de indemnizacións aos membros da Corporación e asignacións a grupos políticos
2019/5453

Betanzos Creación e composición das comisións informativas e da xunta de voceiros
2019/5454

Betanzos Delegacións do Pleno na Xunta de Goberno Local
2019/5458

Betanzos Designación dos membros das Mesas de Contratación na Corporación 2019-2023

2019/5459

Betanzos 2019/5460

Betanzos Periocidade das sesións do Pleno e da Xunta de Goberno Local
2019/5461

Betanzos Réxime de adicacións dos concelleiros do equipo de goberno
2019/5463

Cee Aprobación inicial da modificación dos anexos do orzamento municipal
2019/5550

Página 1 / 4

Número de BOP 2019/127

Nomeamento de representantes da Corporación en órganos colexiados que sexan competencia do Pleno