Boletín Oficial de la Pcia. de A Coruña del 16/07/2019 - Page 1

*Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Text version*

Source: Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña

BOP
BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
www.dacoruna.gal
MARTES, 16 DE XULLO DE 2019 MARTES, 16 DE JULIO DE 2019 BOP NÚMERO 133

Sumario ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
XUNTA DE GALICIA
Consellería de Infraestruturas e Mobilidade Augas de Galicia Servizo Territorial da Zona Galicia Norte DH.W15.67319 Vivenda unifamiliar en planta baixa e piso
2019/5740

XUNTA DE GALICIA
Consellería de Economía, Emprego e Industria Xefatura Territorial da Coruña Servizo de Enerxía e Minas Acordo do 11 de xullo de 2019 da Xefatura Territorial da Coruña, de levantamento das actas previas á ocupación de bens e dereitos afectados por unha instalación eléctrica, no concello de Arteixo expediente IN407A 2015/201-1 Mod. 2

2019/5780

XUNTA DE GALICIA
Consellería de Economía, Emprego e Industria Xefatura Territorial da Coruña Servizo de Enerxía e Minas Resolución do 11 de xullo do 2019 da X.T. da Coruña pola que se concede a autorización admtva.previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de San Sadurniño expediente-e.: IN407A 2019/63-1

2019/5793

ADMINISTRACIÓN LOCAL
MUNICIPAL
BOIMORTO
Padrón Fiscal S.A.F. xuño 2019

2019/5779

BRIÓN
Aprobación do padrón fiscal da taxa da escola infantil municipal do mes de xullo
2019/5794

BRIÓN
Aprobación do padrón fiscal do servizo de axuda no fogar do mes de xuño
2019/5795

BRIÓN
Aprobación do padrón fiscal do prezo público do curso de inglés de maio
2019/5796

BRIÓN
Aprobación do padrón fiscal do prezo público de curso básico de lingua galega do mes de maio
2019/5797

BRIÓN
2019/5798

CARRAL
Xunta de Goberno Local, designación de membros, réxime de sesións e delegación de atribucións da Alcaldía
2019/5693

CARRAL
Designación de tenentes de alcalde
2019/5695

Página 1 / 5

Número de BOP 2019/133

Aprobación do padrón fiscal do prezo público curso preparación acceso ciclos medios maio