Boletín Oficial de la Pcia. de A Coruña del 17/07/2019 - Page 1

*Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Text version*

Source: Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña

BOP
BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
www.dacoruna.gal
MÉRCORES, 17 DE XULLO DE 2019 MIÉRCOLES, 17 DE JULIO DE 2019 BOP NÚMERO 134

Sumario Administración Autonómica Xunta de Galicia Consellería de Infraestruturas e Mobilidade Augas de Galicia Servizo Territorial da Zona Galicia Norte DH.W15.66281. Rehabilitación e ampliación de vivenda
2019/5814

Xunta de Galicia Consellería de Infraestruturas e Mobilidade Augas de Galicia Servizo Territorial da Zona Galicia Norte DH.W15.65768. Sendeiro
2019/5831

Xunta de Galicia Consellería de Infraestruturas e Mobilidade Augas de Galicia Servizo Territorial da Zona Galicia Norte DH.W15.65261. Instalación de EDAR

2019/5832

Xunta de Galicia Consellería de Infraestruturas e Mobilidade Augas de Galicia Servizo Territorial da Zona Galicia Norte DH.W15.66456. Construción de beirarrúas na estrada AC-542

2019/5833

Xunta de Galicia Consellería de Infraestruturas e Mobilidade Augas de Galicia Servizo Territorial da Zona Galicia Norte DH.W15.65309. Peche
2019/5834

Xunta de Galicia Consellería de Infraestruturas e Mobilidade Axencia Galega de Infraestruturas Servizo Provincial da Coruña Pago de xuros de demora de clave N/AC/95.4 no Concello de A Coruña
2019/5855

Xunta de Galicia Consellería de Economía, Emprego e Industria Xefatura Territorial da Coruña Servizo de Enerxía e Minas 2019/5838

Número de BOP 2019/134

Resolución do 11 de xullo de 2019, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se autoriza administrativamente e aproba o proxecto de execución da infraestrutura gasística de distribución expediente IN627A 2019/01-1

Página 1 / 4