Boletín Oficial de la Pcia. de A Coruña del 28/02/2020 - Page 1

*Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Text version*

Source: Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña

BOP
BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
www.dacoruna.gal
VENRES, 28 DE FEBREIRO DE 2020 VIERNES, 28 DE FEBRERO DE 2020 BOP NÚMERO 40

Sumario Administración Autonómica Xunta de Galicia Consellería de Infraestruturas e Mobilidade Augas de Galicia Servizo Territorial da Zona Galicia Norte DH.W15.68607. Vivendas. Concello de Oleiros
2020/1553

Xunta de Galicia Consellería de Infraestruturas e Mobilidade Augas de Galicia Servizo Territorial da Zona Galicia Norte DH.W15.70227. Vivendas. Concello de Oleiros
2020/1554

Xunta de Galicia Consellería de Infraestruturas e Mobilidade Augas de Galicia Servizo Territorial da Zona Galicia Norte DH.W15.69922. Demolición. Concello de Ferrol
2020/1555

Xunta de Galicia Consellería de Infraestruturas e Mobilidade Augas de Galicia Servizo Territorial da Zona Galicia Norte DH.W15.69921. Rede abastecemento. Concello de Pontedeume.

2020/1556

Xunta de Galicia Consellería de Economía, Emprego e Industria Xefatura Territorial da Coruña Servizo de Enerxía e Minas Acordo do 24 de febreiro de 2020 da Xefatura Territorial da Coruña, de levantamento das actas previas á ocupación de bens e dereitos afectados por unha instalación eléctrica, no concello de Vimianzo expediente IN407A 2019/84-1.

2020/1559

Xunta de Galicia Consellería de Economía, Emprego e Industria Xefatura Territorial da Coruña Servizo de Emprego e Economía Social Resolución de inscrición e publicación do Plan de igualdade da empresa Maquisaba, S.L.

2020/1568

Xunta de Galicia Consellería de Economía, Emprego e Industria Xefatura Territorial da Coruña Servizo de Emprego e Economía Social 2020/1570

Xunta de Galicia Consellería de Economía, Emprego e Industria Xefatura Territorial da Coruña Servizo de Emprego e Economía Social Resolución de inscrición e publicación do acordo que contén a táboa salarial para o ano 2020 do convenio colectivo transporte de viaxeiros en autobús por estrada da provincia da Coruña anos 2018-2020

2020/1572

Página 1 / 3

Número de BOP 2020/40

Resolución de inscrición e publicación da acta que contén a táboa salarial do ano 2020 da empresa Túnidos Miramar, S.L.