Boletín Oficial de la Pcia. de A Coruña del 11/02/2020 - Page 1

*Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Text version*

Source: Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña

BOP
BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
www.dacoruna.gal
MARTES, 11 DE FEBREIRO DE 2020 MARTES, 11 DE FEBRERO DE 2020 BOP NÚMERO 28

Sumario Administración Autonómica Xunta de Galicia Consellería de Infraestruturas e Mobilidade Augas de Galicia Servizo Territorial da Zona Galicia Norte DH.A15.66294. Concesión. Concello de Oza-Cesuras
2020/961

Xunta de Galicia Consellería de Infraestruturas e Mobilidade Augas de Galicia Subdirección Xeral de Xestión do Dominio Público Hidráulico DH.A15.54133 Concesión dun caudal de auga a Monserrat Pérez Balado, no concello de Padrón A Coruña
2020/943

Xunta de Galicia Consellería de Infraestruturas e Mobilidade Axencia Galega de Infraestruturas Servizo Provincial da Coruña Resolución do 5 de febreiro de 2020 do Servizo Provincial da Axencia Galega de Infraestruturas da Coruña pola que se acorda realizar o pagamento do xustiprezo de Xurado por expropiacións para a obra con clave AC/15/116.10, no concello de Ordes
2020/936

Xunta de Galicia Consellería de Infraestruturas e Mobilidade Axencia Galega de Infraestruturas Servizo Provincial da Coruña Resolución do 6 de febreiro de 2020 do Servizo Provincial da Axencia Galega de Infraestruturas da Coruña pola que se acorda realizar o pagamento do xustiprezo por expropiacións para a obra con clave AC/16/089.06, no concello de Santiago.

2020/947

Xunta de Galicia Consellería de Economía, Emprego e Industria Xefatura Territorial da Coruña Servizo de Enerxía e Minas Acordo do 5 de febreiro do 2020 da X.T.da Coruña, polo que se somete a IP a solicitude de autorización admtva. previa de construción e DUP, en concreto, da instalación eléctrica en Teo expte.-e.:IN407A2019/246-1

2020/938

Xunta de Galicia Consellería de Economía, Emprego e Industria Xefatura Territorial da Coruña Servizo de Enerxía e Minas Acordo do 5 de febreiro do 2020 da X.T. da Coruña, polo que se somete a IP a solicitude de autorización admtva. previa de construción e DUP, en concreto, da instalación eléctrica en Vedra expte.-e.:IN407A2019/250-1

2020/940

Consellería de Economía, Emprego e Industria Xefatura Territorial da Coruña Servizo de Enerxía e Minas Acordo do 5 de febreiro do 2020 da X.T.da Coruña,polo que se somete a IP a solicitude de autorización admtva. previa de construción e DUP, en concreto, da instalación de distribución eléctrica en Narón expte.-e.:IN407A2019/244-1

2020/954

Página 1 / 4

Número de BOP 2020/28

Xunta de Galicia