Boletín Oficial de la Pcia. de A Coruña del 26/02/2020 - Page 1

*Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Text version*

Source: Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña

BOP
BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
www.dacoruna.gal
MÉRCORES, 26 DE FEBREIRO DE 2020 MIÉRCOLES, 26 DE FEBRERO DE 2020 BOP NÚMERO 38

Sumario ADMINISTRACIÓN ELECTORAL
JUNTAS ELECTORALES
JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE FERROL
Procedemento Electoral
2020/1557

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE NOIA
Procedemento Electoral
2020/1549

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
Procedemento Electoral
2020/1565

ADMINISTRACIÓN LOCAL
MUNICIPAL
ARANGA
Secretaría - Intervención Resolución de renovación do enderezo da sede electrónica
2020/1480

ARES
Aprobación inicial da Ordenanza reguladora da instalación de terrazas no municipio de Ares
2020/1481

BOIMORTO
Aprobación inicial do orzamento municipal 2020

2020/1445

BOIRO
Anuncio de aprobación das bases do concurso Entroido 2020

2020/1444

CABANAS
Aprobación definitiva do padrón de contribuíntes pola taxa de recollida e tratamento de residuos urbanos do exercicio 2020

2020/1472

A CORUÑA
Persoal Anuncio de lista definitiva de 3 prazas de inspector da Policía Local, C.E.7/18

2020/1326

A CORUÑA
Xestión Tributaria Exposición da matrícula fiscal do imposto de vehículos de tracción mecánica IVTM 2020

2020/1417

A CORUÑA
Oficina Orzamentaria 2020/1529

FERROL
Xestión Tributaria Padróns anuais ano 2020 das taxas de quioscos, cemiterio, reserva de parada, mesas e cadeiras, vados e caixeiros
2020/1421

FISTERRA
Oferta emprego público operario conserxe resolucion Alcaldía día 19 de febreiro de 2020

2020/1482

Página 1 / 4

Número de BOP 2020/38

Aprobación definitiva do orzamento xeral da Corporación para o exercicio 2020