Boletín Oficial de la Pcia. de A Coruña del 06/02/2020 - Page 1

*Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Text version*

Source: Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña

BOP
BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
www.dacoruna.gal
XOVES, 6 DE FEBREIRO DE 2020 JUEVES, 6 DE FEBRERO DE 2020 BOP NÚMERO 25

Sumario Administración Autonómica Xunta de Galicia Consellería de Economía, Emprego e Industria Xefatura Territorial da Coruña Servizo de Enerxía e Minas Resolución do 29 de xaneiro do 2020, da X.T.da Coruña, pola que se concede a autorización admtva. previa, de construción e DUP, en concreto, da instalación eléctrica no concello de Vimianzo Expte.-e.: IN407A2019/84-1

2020/779

Xunta de Galicia Consellería de Economía, Emprego e Industria Xefatura Territorial da Coruña Servizo de Enerxía e Minas Resolución do 29 de xaneiro do 2020, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Cabanas expediente-e.: IN407A 2019/185-1

2020/793

Administración Local Municipal Arteixo Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas
2020/780

Betanzos Aprobación inicial da modificación da Ordenanza Fiscal núm. 21 reguladora da taxa pola prestación de servizos nas instalacións deportivas municipais
2020/835

Carballo Bases Concurso de Disfraces, Comparsas e Carrozas do Entroido 2020

2020/767

Cedeira Información pública da aprobación inicial do Plan de Mobilidade Urbana Sostible PMUS

2020/812

Cee Aprobacion definitiva da modificacion da Ordenanza municipal reguladora da licenza pola tenza de animais potencialmente perigosos, do seu rexistro, da sección local do rexistro de animais de compañía e das taxas pola prestación de tales servizos
2020/814

Ferrol Cultura Bases para a participación no ciclo Domingos a Escena 2020

2020/797

Irixoa 2020/804

A Laracha Suplencia na Alcaldía
2020/808

Noia Secretaría Aprobación inicial do Regulamento da Feira Medieval do Concello de Noia
2020/792

Página 1 / 3

Número de BOP 2020/25

Notificación colectiva taxa auga 2º semestre 2019