Boletín Oficial de la Pcia. de A Coruña del 18/02/2020 - Page 1

*Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Text version*

Source: Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña

BOP
BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
www.dacoruna.gal
MARTES, 18 DE FEBREIRO DE 2020 MARTES, 18 DE FEBRERO DE 2020 BOP NÚMERO 33

Sumario Administración Electoral Juntas Electorales Junta Electoral de Zona de Betanzos Procedimiento electoral
2020/1315

Junta Electoral de Zona de Carballo Procedimiento electoral
2020/1331

Junta Electoral de Zona de Corcubión Procedimiento electoral
2020/1333

Junta Electoral de Zona de A Coruña Procedimiento electoral
2020/1287

Junta Electoral de Zona de Ferrol Procedimiento electoral
2020/1286

Junta Electoral de Zona de Noia Procedimiento electoral
2020/1351

Junta Electoral de Zona de Santiago de Compostela Procedemento Electoral
2020/1302

Junta Electoral Provincial de A Coruña Procedimiento electoral
2020/1327

Administración Autonómica Xunta de Galicia Consellería de Infraestruturas e Mobilidade Augas de Galicia Servizo Territorial da Zona Galicia Norte DH.A15.66966. Concesión. Concello de Curtis
2020/1235

Xunta de Galicia Consellería de Economía, Emprego e Industria Xefatura Territorial da Coruña Servizo de Enerxía e Minas 2020/1215

Administración Local Provincial Deputación Provincial da Coruña Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes R.P. 5273/2020. Modificación das Bases do programa FO221/2020

2020/1282

Página 1 / 4

Número de BOP 2020/33

Resolución do 12 de febreiro do 2020 da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de A Coruña expediente: IN407A 2018/181-1