Boletín Oficial de la Pcia. de A Coruña del 27/02/2020 - Page 1

*Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Text version*

Source: Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña

BOP
BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
www.dacoruna.gal
XOVES, 27 DE FEBREIRO DE 2020 JUEVES, 27 DE FEBRERO DE 2020 BOP NÚMERO 39

Sumario Administración Central Ministerio de Fomento Autoridad Portuaria de Ferrol Secretaría Anuncio de inicio de expediente de declaración de abandono de maquinaria
2020/1584

Administración Autonómica Xunta de Galicia Consellería de Economía, Emprego e Industria Dirección Xeral de Enerxía e Minas Resolución pola que se autoriza o peche e o desmantelamento da infraestrutura gasista denominada Acometida APA a instalacións de Inditex en Arteixo A Coruña, cuxa titularidade corresponde a Nedgia, S.A.

2020/1456

Xunta de Galicia Consellería de Economía, Emprego e Industria Xefatura Territorial da Coruña Servizo de Emprego e Economía Social Modificación estatutaria da organización profesional Aje Ferrolterra - Asociación de Jóvenes Empresarios de Ferrol, Eume y Ortegal
2020/1503

Administración Local Municipal Boiro Anuncio de aprobación definitiva de regulamento
2020/1522

Lousame Publicación do anuncio da aprobación definitiva do orzamento 2020

2020/1601

Mesía Exposición pública do Plan municipal de prevención e defensa contra os incendios forestais
2020/1506

Miño Anuncio de aprobación inicial da modificación da relación de postos de traballo do Concello de Miño e modificación do cadro de persoal e do anexo de persoal correspondentes ao orzamento de 2019, prorrogado para 2020

2020/1518

Moeche Substitución da alcaldesa
2020/1491

Moeche 2020/1492

Moeche Aprobación definitiva da relacíón dos aspirantes admitidos e excluídos para tomar parte no proceso selectivo convocado para a provisión en propiedade dunha praza de administrativo de Administración Xeral
2020/1493

Moeche Emenda de erros
2020/1514

Página 1 / 3

Número de BOP 2020/39

Delegación de competencias específicas da Alcaldía