Boletín Oficial de la Pcia. de A Coruña del 20/02/2020 - Page 1

*Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Text version*

Source: Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña

BOP
BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
www.dacoruna.gal
XOVES, 20 DE FEBREIRO DE 2020 JUEVES, 20 DE FEBRERO DE 2020 BOP NÚMERO 35

Sumario Administración Electoral Juntas Electorales Junta Electoral de Zona de Corcubión Procedemento Electoral
2020/1393

Administración Autonómica Xunta de Galicia Consellería de Economía, Emprego e Industria Xefatura Territorial da Coruña Servizo de Enerxía e Minas Resolución do 14 de febreiro do 2020 da Xefatura Territorial da Coruña pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Narón expediente-e.: IN407A 2019/137-1

2020/1345

Xunta de Galicia Consellería de Economía, Emprego e Industria Xefatura Territorial da Coruña Servizo de Enerxía e Minas Resolución do 14 de febreiro do 2020 da Xefatura Territorial da Coruña pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello da Laracha expediente-e.: IN407A 2019/217-1

2020/1362

Administración Local Provincial Deputación Provincial da Coruña Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas
2020/1323

Deputación Provincial da Coruña Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas
2020/1324

Deputación Provincial da Coruña Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas
2020/1325

Municipal Ames Aprobación de liquidacións do servizo de axuda no fogar de xaneiro 2020

2020/1340

Brión 2020/1335

Camariñas Elección de xuíz de paz substituto de Camariñas
2020/1328

Cerceda Secretaría Notificación
2020/1350

Página 1 / 3

Número de BOP 2020/35

Anuncio de aprobación dos padróns do prezo público polos servizos de axuda no fogar básica e dependencia do mes de xaneiro de 2020