Boletín Oficial de la Pcia. de A Coruña del 14/02/2020 - Page 1

*Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Text version*

Source: Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña

BOP
BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
www.dacoruna.gal
VENRES, 14 DE FEBREIRO DE 2020 VIERNES, 14 DE FEBRERO DE 2020 BOP NÚMERO 31

Sumario Administración Autonómica Xunta de Galicia Consellería de Infraestruturas e Mobilidade Axencia Galega de Infraestruturas Servizo Provincial da Coruña Actas previas á ocupación dos bens e dereitos afectados polas obras do proxecto de construción do itinerario peonil e ciclista na AC-163 en Fontán e na AC-182, treito MandínAs Torres, no concello de Sada, de clave AC/16/094.06

2020/1091

Xunta de Galicia Consellería de Economía, Emprego e Industria Xefatura Territorial da Coruña Servizo de Enerxía e Minas Resolución do 10 de febreiro do 2020 da X.T.da Coruña,pola que se concede a autorización admtva.previa e construción da instalación eléctrica no concello de A Laracha expediente-e.: IN407A 2019/171-1

2020/1123

Xunta de Galicia Consellería de Economía, Emprego e Industria Xefatura Territorial da Coruña Servizo de Enerxía e Minas Resolución do 10 de febreiro do 2020 da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Vedra expediente-e.: IN407A 2019/144-1

2020/1130

Xunta de Galicia Consellería de Economía, Emprego e Industria Xefatura Territorial da Coruña Servizo de Enerxía e Minas Resolución do 10 de febreiro do 2020 da X.T.da Coruña,pola que se concede a autorización admtva.previa e construción da instalación de distribución eléctrica no concello de Vilarmaior expediente-e.: IN407A 2019/170-1

2020/1135

Administración Local Provincial Deputación Provincial da Coruña Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas
2020/1094

Deputación Provincial da Coruña Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas
2020/1095

Deputación Provincial da Coruña Secretaría Xeral. Sección de Información e Actas 2020/1118

Municipal Bergondo Intervención Aprobación das lecturas de consumo dos usuarios dos servizos de abastecemento, saneamento e depuración de augas do concello de Bergondo, correspondentes ó cuarto trimestre do ano 2019, así como a liquidación da taxa que grava os citados servizos
2020/1100

Brión Anuncio aprobación padrón taxa pola utilización dos servizos da escola infantil municipal de febreiro de 2020

2020/1131

Página 1 / 3

Número de BOP 2020/31

Extracto dos acordos plenarios e da Xunta de Goberno do cuarto trimestre de 2019