Boletín Oficial de la Pcia. de A Coruña del 05/02/2020 - Page 1

*Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Text version*

Source: Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña

BOP
BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
www.dacoruna.gal
MÉRCORES, 5 DE FEBREIRO DE 2020 MIÉRCOLES, 5 DE FEBRERO DE 2020 BOP NÚMERO 24

Sumario Administración Local Provincial Deputación Provincial da Coruña Secretaría Xeral. Sección de Información e Actas Extracto de resolucións da Presidencia dos meses de novembro e decembro de 2019

2020/726

Deputación Provincial da Coruña Secretaría Xeral. Sección de Información e Actas Aprobación das bases da convocatoria do programa de subvencións provinciais de concorrencia competitiva dirixida a entidades locais para a creación, mantemento e reforzo dos servizos de normalización lingística de 2020

2020/727

Municipal Ames Aprobación padrón fiscal servizos conciliación Nadal Lúdico 2019/2020

2020/647

Carnota Designación definitiva de representantes do Concello de Carnota na Mancomunidade de Augas de Muros-Carnota e na Mancomunidade Serra do Barbanza
2020/740

Carral Cesamento do réxime de adicación parcial na realización das funcións do señor Segundo Tenente de Alcalde, D. Pablo Couto López, á súa solicitude
2020/764

Cerceda Intervención Derrogación da Ordenanza municipal n.º 10, que regula o imposto sobre o incremento de valor dos terreos de natureza urbana plusvalía
2020/714

Ferrol Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas
2020/735

A Laracha Edicto SAF - mes decembro
2020/766

Lousame Anuncio da convocatoria de selección de persoal para bolsa emprego SAF dependencia
2020/821

Monfero Anuncio oferta de emprego público 2019

2020/762

Mugardos 2020/857

Mugardos Composición mesa de contratación permanente do órgano de contratacióni pleno do Concello de Mugardos
2020/738

Narón Secretaría Bases específicas de varias prazas do Concello de Narón
2020/743

Página 1 / 3

Número de BOP 2020/24

Aprobación definitiva da modificación de créditos MC 01/2020