Boletín Oficial de la Pcia. de A Coruña del 03/02/2020 - Page 1

*Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Text version*

Source: Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña

BOP
BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
www.dacoruna.gal
LUNS, 3 DE FEBREIRO DE 2020 LUNES, 3 DE FEBRERO DE 2020 BOP NÚMERO 22

Sumario Administración Local Provincial Deputación Provincial da Coruña Servizo de Promoción Económica, Turismo e Emprego. Sección de Promoción Económica e Emprego Aprobación das bases reguladoras do programa de subvencións para entidades asociativas agrarias, labregas, gandeiras, forestais e asociacións de cazadores da provincia da Coruña para actividades 2020

2020/692

Deputación Provincial da Coruña Servizo de Promoción Económica, Turismo e Emprego. Sección de Promoción Económica e Emprego R.P. 2020/3258. Aprobación bases reguladoras do Programa dirixido ás entidades asociativas agrarias, labregas, gandeiras, forestais e asociacións de cazadores da provincia da Coruña para investimentos durante o exercicio 2020

2020/704

Deputación Provincial da Coruña Servizo de Promoción Económica, Turismo e Emprego. Sección de Promoción Económica e Emprego R.P. 2020/3257. Aprobación das bases reguladoras do programa dirixido a entidades sen ánimo de lucro para a realización de actividades de promoción económica, durante o ano 2020

2020/715

Municipal Ames Aprobación definitiva Plan Económico 2019-2020 Concello de Ames
2020/600

Boiro Publicación prezo público dos Encontros Arqueolóxicos de 2020 e visitas arqueolóxicas do Concello de Boiro
2020/650

Cabanas Bases convocatoria proceso funcionarización praza Técnico/a Emprego e Desenvolvemento Económico
2020/654

Cabanas Bases convocatoria proceso funcionarización praza Animador/a Cultural e Actividades Recreativas
2020/655

Cee Aprobación definitiva do orzamento municipal do exercicio 2020

2020/658

Cerdido Cadro de persoal 2020

2020/616

A Coruña Tesourería e Recadación Recadación da taxa por prestación do servizo de recollida e tratamento de lixo e residuos sólidos urbanos, de vivendas, exercicio 2020

2020/634

Dumbría 2020/642

Malpica de Bergantiños Recadación Aprobación definitiva da modificación da Ordenanza Fiscal nº 27 reguladora da Taxa polo servizo de Mercado Municipal
2020/651

Miño Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas
2020/656

Página 1 / 3

Número de BOP 2020/22

Aprobación definitiva orzamento 2020