Boletín Oficial de la Pcia. de A Coruña del 07/08/2020 - Page 1

*Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Text version*

Source: Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña

BOP
BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
www.dacoruna.gal
VENRES, 7 DE AGOSTO DE 2020 VIERNES, 7 DE AGOSTO DE 2020 BOP NÚMERO 125

Sumario Administración Autonómica Xunta de Galicia Consellería de Economía, Emprego e Industria Xefatura Territorial da Coruña Servizo de Enerxía e Minas Resolución do 3 de agosto do 2020 da X.T. da Coruña, pola que se concede a autorización admtva. previa e construcción da instalación de distribución eléctrica no concello de Santiago de Compostela expediente-e.: IN407A2020/38-1

2020/5412

Xunta de Galicia Consellería de Economía, Emprego e Industria Xefatura Territorial da Coruña Servizo de Enerxía e Minas Resolución do 3 de agosto de 2020, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Ordes expediente-e.: IN407A 2020/85-1

2020/5421

Xunta de Galicia Consellería de Economía, Emprego e Industria Xefatura Territorial da Coruña Servizo de Enerxía e Minas Acordo do 4 de agosto de 2020, da Xefatura Territorial da Coruña, que sinala data para o pagamento do prezo xusto por expropiación, no concello de Ames expediente IN407A 2015/267-1

2020/5428

Administración Local Municipal Brión Aprobación padrón taxa pola utilización dos servizos da escola infantil municipal de marzo de 2020

2020/5402

Brión Delegación para celebración de matrimonio civil
2020/5414

Cambre Bases da convocatoria pública de bolsas de estudo para o curso escolar 2020-2021

2020/5426

A Capela Aprobación definitiva do expediente de modificación de créditos 5/2020

2020/5424

A Capela Aprobación inicial do expediente de modificación de créditos 6/2020

2020/5425

Cerceda Aprobación inicial da modificación da Ordenanza fiscal 22, reguladora da taxa pola prestación do servizo da escola infantil de Cerceda
2020/5417

Corcubión Anuncio de aprobación definitiva
2020/5429

Coristanco Aprobación inicial modif. créditos 3/2020 Expte. CE 2-2020

2020/5406

Página 1 / 2

Número de BOP 2020/125

Intervención