Boletín Oficial de la Pcia. de A Coruña del 13/08/2020 - Page 1

*Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Text version*

Source: Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña

BOP
BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
www.dacoruna.gal
XOVES, 13 DE AGOSTO DE 2020 JUEVES, 13 DE AGOSTO DE 2020 BOP NÚMERO 129

Sumario Administración Autonómica Xunta de Galicia Consellería de Economía, Emprego e Industria Xefatura Territorial da Coruña Servizo de Enerxía e Minas Acordo do 10 de agosto do 2020 daX.T.da Coruña polo que se somete a IP a solicitude de autorización admtva.previa,de construción e DUP,en concreto,da instalación de distribución eléctrica no concello de Toques expte.-e.: IN407A2020/70-1

2020/5581

Administración Local Municipal Ames Delegación da Alcaldía do 9 ao 16 de agosto de 2020

2020/5586

Ames Aprobación dos padróns do servizo de axuda no fogar SAF

2020/5587

Bergondo Secretaría Anuncio de expropiación forzosa
2020/5558

Bergondo Secretaría Edicto de exposición pública da aprobación inicial de ordenanza
2020/5560

Boimorto Aprobación definitiva de expediente de moficiación de créditos
2020/5583

Brión Anuncio de aprobación de padróns do prezo público polos servizos de axuda no fogar básica e dependencia do mes de xullo de 2020

2020/5565

A Capela Notificación colectiva da aprobación do padrón fiscal SAF xullo 2020

2020/5582

A Coruña Alcaldía Decreto de ausencia da alcaldesa os días 6 e 7 de agosto de 2020

2020/5571

A Coruña Alcaldía 2020/5572

Curtis Aprobación proxecto construtivo para unha nova captación de auga para abastecemento e ampliación da ETAP de Curtis-Teixeiro
2020/5585

Fene Secretaría Información pública da conta xeral 2019

2020/5569

Página 1 / 3

Número de BOP 2020/129

Decreto de autorización de ausencias de tenentas de alcaldesa