Boletín Oficial de la Pcia. de A Coruña del 03/08/2020 - Page 1

*Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Text version*

Source: Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña

BOP
BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
www.dacoruna.gal
LUNS, 3 DE AGOSTO DE 2020 LUNES, 3 DE AGOSTO DE 2020 BOP NÚMERO 121

Sumario Administración Autonómica Xunta de Galicia Consellería de Economía, Emprego e Industria Xefatura Territorial da Coruña Servizo de Enerxía e Minas Resolución do 28 de xullo de 2020, pola que se concede a autorización administrativa previa, de construción e declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación eléctrica en Bergondo expediente IN407A 2020/044-1

2020/5172

Administración Local Provincial Deputación Provincial da Coruña Servizo de Promoción Económica, Turismo e Emprego. Sección de Promoción Económica e Emprego R.P. n.º 2020/23160 de concesión definitiva de subvencións do programa OPAS/2020: Convocatoria do programa de subvencións dirixido ás organizacións profesionais agrarias e labregas OPAS da provincia da Coruña para actividades 2020

2020/5229

Deputación Provincial da Coruña Servizo de Planificación e Xestión de Recursos Humanos. Sección de Planificación de Recursos Humanos Resolución 23286/2020 do 30/07/2020 pola que se declara inhábil o mes de agosto ao efecto do cómputo de prazos
2020/5284

Municipal Aranga Secretaría - Intervención Corrección de erro de anuncio publicado relativo ao Plan Económico Financiero 2020-2021 de Aranga
2020/5196

Arteixo Deportes Aprobación definitiva das Bases reguladoras para a concesión de subvencións destinadas a actividades deportivas en réxime de concurrencia competitiva
2020/5181

Arteixo Secretaría Xeral Aprobación inicial da modificación da Ordenanza fiscal n.º 32, reguladora do prezo público pola prestación do servizo público da Escola Infantil Municipal de Arteixo
2020/5274

Betanzos Instrucción para consultas de interoperabilidade
2020/5153

Cabana de Bergantiños Aprobación do padrón fiscal do servizo de axuda no fogar
2020/5155

Aprobación definitiva da modificación do Regulamento de réxime interno do punto de atención á infancia de As Viñas
2020/5178

Cambre Avocación de competencias do cuarto tenente de alcalde don Miguel Ángel Gutiérrez Nieto, dende o día 3 ao 17 de agosto de 2020, ambos os dous incluídos
2020/5177

Página 1 / 3

Número de BOP 2020/121

Cabanas