Boletín Oficial de la Pcia. de A Coruña del 14/08/2020 - Page 1

*Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Text version*

Source: Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña

BOP
BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
www.dacoruna.gal
VENRES, 14 DE AGOSTO DE 2020 VIERNES, 14 DE AGOSTO DE 2020 BOP NÚMERO 130

Sumario Administración Local Provincial Deputación Provincial da Coruña Secretaría Xeral. Servizo de Patrimonio e Contratación Anunco de cambio de titularidade de treitos do antigo trazado da estrada DP 5401, Narón ao polígono do Río do Pozo por Castro, a favor do Concello de Narón
2020/5659

Municipal Arteixo Secretaría Xeral Publicación do anuncio relativo a exposicón pública da aprobación do padrón da taxa pola prestación do servizo de recollida e tratamento de lixos e residuos urbanos do Concello de Arteixo, correspondente ao 2º semestre de 2019

2020/5605

A Baña Modificación Ordenanza Prezo Público P.A.I.

2020/5617

A Capela Aprobación inicial do expediente de modificación de créditos número 7/2020

2020/5615

Cerceda Secretaría Delegacións especiais
2020/5603

Cerceda Secretaría Modificación da área de benestar social
2020/5604

Cerceda Secretaría Nomeamento de representantes noutros organismos e entidades
2020/5608

Cerceda Secretaría Modificación do réxime das dedicacións
2020/5609

Cerceda Secretaría Aprobación provisional da Ordenanza reguladora da instalación de terrazas en espacios de uso público
2020/5610

Cerceda Convocatoria de probas selectivas para a creación dunha bolsa de emprego para o nomeamento de funcionarios/as interinos/as do grupo c, subgrupo c1, escala de administración xeral, subescala administrativa, polo procedemento de oposición libre
2020/5614

Cerceda Secretaría Convocatoria de axudas municipais para a escolarización para o curso 2020-2021

2020/5626

Página 1 / 2

Número de BOP 2020/130

Secretaría