Boletín Oficial de la Pcia. de A Coruña del 06/08/2020 - Page 1

*Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Text version*

Source: Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña

BOP
BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
www.dacoruna.gal
XOVES, 6 DE AGOSTO DE 2020 JUEVES, 6 DE AGOSTO DE 2020 BOP NÚMERO 124

Sumario Administración Autonómica Xunta de Galicia Consellería de Economía, Emprego e Industria Xefatura Territorial da Coruña Servizo de Emprego e Economía Social Resolución de inscrición e publicación do calendario laboral do ano 2020 do convenio colectivo sectorial de carpintaría e ebanistería da provincia da Coruña
2020/5360

Xunta de Galicia Consellería de Economía, Emprego e Industria Xefatura Territorial da Coruña Servizo de Emprego e Economía Social Resolución de inscrición e publicación do calendario laboral do ano 2020 do convenio colectivo de construción da provincia da Coruña 2017-2021

2020/5361

Administración Local Provincial Deputación Provincial da Coruña IES Calvo Sotelo R.P. 23396/2020: Convocatoria para a solicitude do uso do pavillón polideportivo do IES Calvo Sotelo durante a tempada 2020-2021

2020/5310

Deputación Provincial da Coruña Secretaría Xeral. Sección de Información e Actas Extracto das resolucións da Presidencia dos meses de maio e xuño de 2020

2020/5315

Deputación Provincial da Coruña Servizo de Xestión de Plans. Sección de Plans Provinciais Aprobación do Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal Plan único de concellos POS+ Adicional 2/2020, para o financiamento de gastos correntes e investimentos financeiramente sostibles
2020/5382

Municipal Ames Aprobación inicial de estatutos e bases da Xunta de Compensación do Plan Especial de Reforma Interior do P.B3-02 - Camiño do Rueiro II do PXOM de Ames
2020/5338

Ames Inicio expediente para a elección de xuíz/a de paz titular do Concello de Ames
2020/5363

Aranga Secretaría - Intervención 2020/5379

Bergondo Secretaría Aprobación inicial da modificación do orzamento de 2020 mediante suplemento de crédito e crédito extraordinario
2020/5339

Boiro Anuncio de exposición pública de proxecto de urbanización
2020/5342

Página 1 / 5

Número de BOP 2020/124

Aprobación definitiva da Ordenanza municipal de Emerxencia Social do concello de Aranga