Boletín Oficial de la Pcia. de A Coruña del 04/08/2020 - Page 1

*Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Text version*

Source: Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña

BOP
BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
www.dacoruna.gal
MARTES, 4 DE AGOSTO DE 2020 MARTES, 4 DE AGOSTO DE 2020 BOP NÚMERO 122

Sumario Administración Autonómica Xunta de Galicia Consellería de Infraestruturas e Mobilidade Augas de Galicia Servizo Territorial da Zona Galicia Norte DH.W15.71795. Senda ciclo peonil. Concello de Carballo
2020/5205

Xunta de Galicia Consellería de Infraestruturas e Mobilidade Augas de Galicia Servizo Territorial da Zona Galicia Norte DH.W15.70630. Demolición naves. Concello de Culleredo
2020/5206

Administración Local Provincial Deputación Provincial da Coruña Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas
2020/5220

Deputación Provincial da Coruña Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas
2020/5221

Municipal Arzúa Anuncio de aprobación definitiva de modificación de crédito
2020/5251

Betanzos Anuncio aprobacion inicial proxecto urbanización SAUI-5 Piadela
2020/5203

Boiro Anuncio de exposición pública da modificación do Regulamento municipal de animais domésticos e animais salvaxes en catividade do Concello de Boiro Expediente 2267/2020

2020/5216

Cambre Aprobación definitiva do expediente de suplemento de crédito núm. 1/2020

2020/5242

Carballo Ampliacion definitiva zona azul 9. fase
2020/5243

Cee 2020/5226

Cerceda Intervención Aprobación do padrón do servizo de auga e sumidoiro correspondente ó segundo trimestre de 2020

2020/5263

A Coruña Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas
2020/5224

Página 1 / 4

Número de BOP 2020/122

Aprobación definitiva padróns fiscais taxas de Lixo, pasaxe permanente e mantemento do cemiterio exercicio 2020