Boletín Oficial de la Provincia de Lugo del 23/04/2024

Versione di testo Cosa è?Dateas è un sito indipendente non affiliato a entità governative. La fonte dei documenti PDF che pubblichiamo qui è l'entità governativa indicata in ciascuno di essi. Le versioni in testo sono trascrizioni che realizziamo per facilitare l'accesso e la ricerca di informazioni, ma possono contenere errori o non essere complete.

Source: Boletín Oficial de la Provincia de Lugo

Martes, 23 de Abril de 2024

DEPUTACIÓN DE LUGO
Dep.Legal: LU-1-1968

Administración: San Marcos, 8 - 27001 Lugo Tel: 982 260 124/25/26 - Fax: 982 260 205

CONCELLOS
BALEIRA
PLAN DE MEDIDAS ANTIFRAUDE PÁX. 1, R. 1082
BEGONTE
APROBACIÓN PADRÓN SAF XANEIRO 2024 PÁX. 15, R. 1083
APROBACIÓN PADRÓNS DE ABRIL 2024, CORRESPONDENTES ÁS ACTIVIDADES
SOCIOCULTURAIS E DEPORTIVAS DO CURSO 2023/2024 PÁX. 15, R. 1084
CASTROVERDE
APROBACIÓN PADRÓN ACTIVIDADES DEPORTIVAS. ABRIL 2024 PÁX. 16, R. 1114
FRIOL
APROBACIÓN PADRÓN DE TAXAS AUGA, LIXO E RESIDUOS. 1º TRIMESTRE 2024
PÁX. 16, R. 1085
LOURENZÁ
APROBACIÓN PADRÓN DE TAXAS AUGA, CONTADORES, CANON AUGA, VERTEDURA E SANEAMENTO. 1º TRIMESTRE 2024 PÁX. 17, R. 1086
MONFORTE DE LEMOS
APROBACIÓN BASES DO PROCESO SELECTIVO DE PROFESOR/A DE MÚSICA
TRADICIONAL E CANTO PÁX. 17, R. 1087
APROBACIÓN PADRÓN TAXA DO LIXO E ANUNCIO DE COBRANZA. 1º BIMESTRE
2024 PÁX. 18, R. 1088
EXPOSICIÓN NO CONCELLO DAS MATRÍCULAS DO IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES
ECONÓMICAS 2024 PÁX. 18, R. 1089
APROBACIÓN PADRÓN PREZO PÚBLICO CONSERVATORIO, 3º TRIMESTRE CURSO
2023-2024 PÁX. 19, R. 1090
O PÁRAMO
SUBSTITUCIÓN ALCALDÍA PÁX. 19, R. 1091
PEDRAFITA DO CEBREIRO
CONVOCATORIA PARA A AMPLIACIÓN DE BOLSA DE AUXILIAR SAF PÁX. 20, R.
1092
A PONTENOVA
LISTAXE DE CONTRIBUÍNTES POR APLICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL DO
SERVIZO DO SAF E DA ESCOLA DE MÚSICA, MARZO 2024 PÁX. 20, R. 1093
SOBER
APROBACIÓN PADRÓN SAF MARZO 2024 PÁX. 21, R. 1094
VILALBA
APROBACIÓN DEFINITIVA DO REGULALAMENTO DA CANLE DE DENUNCIAS PÁX.
21, R. 1081
XERMADE
APROBACIÓN DEFINITIVA MODIFICACIÓN DE CRÉDITO PÁX. 27, R. 1115

Página 1 / 1
Powered by TCPDF www.tcpdf.org
Núm BOP: 94 año 2024 23/04/2024 08:00:00

boletin@deputacionlugo.org www.deputacionlugo.org

  Riguardo a questa edizione

  Boletín Oficial de la Provincia de Lugo del 23/04/2024

  TitoloBoletín Oficial de la Provincia de Lugo

  PaeseSpagna

  Data23/04/2024

  Conteggio pagine1

  Numero di edizioni3289

  Prima edizione01/03/2013

  Ultima edizione29/04/2024

  Scarica questa edizione

  Altre edizioni