Boletín Oficial de la Provincia de Lugo del 27/04/2024

Versione di testo Cosa è?Dateas è un sito indipendente non affiliato a entità governative. La fonte dei documenti PDF che pubblichiamo qui è l'entità governativa indicata in ciascuno di essi. Le versioni in testo sono trascrizioni che realizziamo per facilitare l'accesso e la ricerca di informazioni, ma possono contenere errori o non essere complete.

Source: Boletín Oficial de la Provincia de Lugo

Sábado, 27 de Abril de 2024

DEPUTACIÓN DE LUGO
Dep.Legal: LU-1-1968

Administración: San Marcos, 8 - 27001 Lugo Tel: 982 260 124/25/26 - Fax: 982 260 205

XUNTA DE GALICIA
XEFATURA TERRITORIAL DE EMPREGO, COMERCIO E EMIGRACIÓN. SERVIZO DE APOIO
AO EMPREGO, EMPREDEMENTO E ECONOMÍA SOCIAL
ACORDO DE APLICACIÓN SALARIAL 2024, CONVENIO DE TRANSPORTE DE
MERCADORÍAS. LUGO PÁX. 1, R. 1154
EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO
ÁREA DE DEPORTES, ARTESANÍA E DESEÑO E MEMORIA HISTÓRICA
BASES CONVOCATORIA OBRADOIROS ARTESÁNS DE LUGO PARA PARTICIPAR NA
MOSTRA "ARTESANFROILÁN" PÁX. 4, R. 1155
BASES CONVOCATORIA OBRADOIROS ARTESÁNS E OBRADOIROS DE
ALIMENTACIÓN DE LUGO PARA PARTICIPAR NO MERCADO DE NADAL PÁX. 9, R.
1156
SERVIZO DE INTERVENCIÓN
APROBACIÓN DEFINITIVA MODIFICACIÓN DO ORZAMENTO, PLAN DEPUTACIÓN
2024 PÁX. 14, R. 1157
APROBACIÓN DEFINITIVA MODIFICACIÓN DO ORZAMENTO DA DEPUTACIÓN 2024, SUPLEMENTO DE CRÉDITO PÁX. 15, R. 1158
CONCELLOS
CHANTADA
NOMEAMENTO ADMINISTRATIVO E AUXILIAR ADMINISTRATIVO, PROMOCIÓN
INTERNA PÁX. 16, R. 1159
MONDOÑEDO
APROBACIÓN DEFINITIVA EMC 4/2024, REC 2024/04 PÁX. 16, R. 1160
MONFORTE DE LEMOS
APROBACIÓN DEFINITIVA DE MODIFICACIÓN ORZAMENTARIA 23/2024 PÁX. 17, R.
1171
APROBACIÓN DEFINITIVA DE EXPEDIENTE DE MODIFICA0ICÓN DE CRÉDITOS
24/2024 PÁX. 17, R. 1172
MONTERROSO
CONVOCATORIA DE UN POSTO DE AUXILIAR DE ENFERMARÍA. REFORZO DO
EMPREGO PÁX. 17, R. 1161
BASES DE CONTRATACIÓN PARA UN POSTO DE PEÓN. REFORZO DO EMPREGO
PÁX. 18, R. 1170
AS NOGAIS
PROCESOS DE ESTABILIZACIÓN DO EMPREGO. NOMEAMENTO DE TRIBUNAL E
DATAS PÁX. 18, R. 1165
RIOTORTO
APROBACIÓN INICIAL E EXPOSICIÓN PÚBLICA DO PLAN MUNICIPAL DE
PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA OS INCENDIOS FORESTAIS PÁX. 19, R. 1162
SAMOS
APROBACIÓN INICIAL DA MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 05/2024 PÁX. 19, R. 1163
SARRIA
BASES PARA A SEGUNDA AMPLIACIÓN DA BOLSA DE AUXILIARES
XEROCULTORES/AS DA RESIDENCIA DE MAIORES NOSA SEÑORA DO CARME PÁX.
19, R. 1164
O VALADOURO
APROBACIÓN PADRÓN SAF, MARZO 2024 PÁX. 27, R. 1166
VILALBA
BASES PARA BOLSA DE CONTRATACIÓN DE DOUS PEÓNS DE OBRAS PÚBLICAS.
REFORZO DO EMPREGO PÁX. 27,R. 1167

Página 1 / 2

Núm BOP: 98 año 2024 27/04/2024 08:00:00

boletin@deputacionlugo.org www.deputacionlugo.org

Riguardo a questa edizione

Boletín Oficial de la Provincia de Lugo del 27/04/2024

TitoloBoletín Oficial de la Provincia de Lugo

PaeseSpagna

Data27/04/2024

Conteggio pagine2

Numero di edizioni3289

Prima edizione01/03/2013

Ultima edizione29/04/2024

Scarica questa edizione

Altre edizioni