Boletín Oficial de la Provincia de Lugo del 20/04/2024

Versione di testo Cosa è?Dateas è un sito indipendente non affiliato a entità governative. La fonte dei documenti PDF che pubblichiamo qui è l'entità governativa indicata in ciascuno di essi. Le versioni in testo sono trascrizioni che realizziamo per facilitare l'accesso e la ricerca di informazioni, ma possono contenere errori o non essere complete.

Source: Boletín Oficial de la Provincia de Lugo

Sábado, 20 de Abril de 2024

DEPUTACIÓN DE LUGO
Dep.Legal: LU-1-1968

Administración: San Marcos, 8 - 27001 Lugo Tel: 982 260 124/25/26 - Fax: 982 260 205

XUNTA DE GALICIA
XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA DE LUGO.
SERVIZO DE ENERXÍA E MINAS
ACORDO DO 09/04/2024 POLO QUE SE ANUNCIA O LEVANTAMENTO DAS ACTAS
PREVIAS Á OCUPACIÓN DE BENS E DEREITOS AFECTADOS POR UNHA
INSTALACIÓN ELÉCTRICA. EXP. 2022-30-ATE. PANTÓN PÁX. 1, R. 1066
ACORDO DO 10/04/2024 POLO QUE SE ANUNCIA O LEVANTAMENTO DAS ACTAS
PREVIAS Á OCUPACIÓN DE BENS E DEREITOS AFECTADOS POR UNHA
INSTALACIÓN ELÉCTRICA. EXP. IN407A 2023/31-2. PANTÓN PÁX. 2, R. 1067
ACORDO DO 09/04/2024 POLO QUE SE ANUNCIA O LEVANTAMENTO DAS ACTAS
PREVIAS Á OCUPACIÓN DE BENS E DEREITOS AFECTADOS POR UNHA
INSTALACIÓN ELÉCTRICA. EXP. IN407A 2022/253-2. O SAVIÑAO PÁX. 3,R. 1068
EXCMA. DEPUTACION PROVINCIAL DE LUGO
ÁREA DE RÉXIME INTERIOR, PROMOCIÓN DO TERRITORIO E TURISMO SERVIZO DE
TURISMO
RELACIÓN DE SUBVENCIÓNS DIRECTAS NOMINATIVAS, TRAMITADAS POLO
SERVICIO DE TURISMO, PRIMEIRO TRIMESTRE 2024 PÁX. 4, R. 1069
SERVIZO EXPROPIACIÓNS E CONTROL DE PROXECTOS
RELACIÓN DE BENS E DEREITOS AFECTADOS POR EXPROPIACIÓN FORZOSA DA
OBRA: ANTAS DE ULLA - ACONDICIONAMENTO DO ACCESO DO PARQUE CENTRAL
DE GALICIA PÁX. 5, R. 1079
CONCELLOS
BURELA
APROBACIÓN DEFINITIVA ORDENANZA REGULADORA DE TERRAZAS AO AIRE
LIBRE OU NA VÍA PÚBLICA PÁX. 5, R. 1070
APROBACIÓN DEFINITIVA ORDENANZA MUNICIPAL DE TRÁFICO PÁX. 24, R. 1071
O CORGO
APROBACIÓN INICIAL EXPEDIENTE DE MOFICIACIÓN DE CRÉDITO 3/2024 PÁX. 54, R. 1072
LUGO
DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS ARDE LUCUS 2024 PÁX. 54, R. 1073
DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS CONTRATACIÓN DUNHA OPERACIÓN DE
CRÉDITO A LONGO PRAZO PARA A FINANCIACIÓN DE INVESTEMENTOS DO ANO
2024 PÁX. 55, R. 1074
MONDOÑEDO
NOMEAMENTO DE FUNCIONARIA INTERINA PARA O POSTO "ENCARGADO/A
OFICINA DE APOIO ADMINISTRATIVO" PÁX. 55, R. 1080
AS NOGAIS
MODIFICACIÓN DA DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS DO PLENO DA CORPORACIÓN
PÁX. 57, R. 1075
RIBADEO
BASES PEÓN ALBANEL PÁX. 57, R. 1076
O VICEDO
DELEGACIÓN DE ATRIBUCIÓNS PÁX. 63, R. 1077

Página 1 / 1
Powered by TCPDF www.tcpdf.org
Núm BOP: 92 año 2024 20/04/2024 08:00:00

boletin@deputacionlugo.org www.deputacionlugo.org

  Riguardo a questa edizione

  Boletín Oficial de la Provincia de Lugo del 20/04/2024

  TitoloBoletín Oficial de la Provincia de Lugo

  PaeseSpagna

  Data20/04/2024

  Conteggio pagine1

  Numero di edizioni3289

  Prima edizione01/03/2013

  Ultima edizione29/04/2024

  Scarica questa edizione

  Altre edizioni