Boletín Oficial de la Provincia de Lugo del 16/04/2024

Versione di testo Cosa è?Dateas è un sito indipendente non affiliato a entità governative. La fonte dei documenti PDF che pubblichiamo qui è l'entità governativa indicata in ciascuno di essi. Le versioni in testo sono trascrizioni che realizziamo per facilitare l'accesso e la ricerca di informazioni, ma possono contenere errori o non essere complete.

Source: Boletín Oficial de la Provincia de Lugo

Martes, 16 de Abril de 2024

DEPUTACIÓN DE LUGO
Dep.Legal: LU-1-1968

Administración: San Marcos, 8 - 27001 Lugo Tel: 982 260 124/25/26 - Fax: 982 260 205

CONCELLOS
BARREIROS
APROBACIÓN E EXPOSICIÓN PÚBLICA PADRÓN COBRANZA, RECOLLIDA DE LIXO
SUMIDOIRO E CANON DE AUGA DO 1º BIMESTREO DE 2024 PÁX. 1, R. 1005
CASTROVERDE
APROBACIÓN INICIAL DO REGULAMENTO REGULADOR DA CANLE DE DENUNCIAS
PÁX. 1, R. 1006
APROBACIÓN INICIAL DO EXPEDIENTE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO N.º 4/2024 PÁX.
2, R. 1007
FOZ
MODIFICACIÓN BASES DA CONVOCATORIA DE DÚAS PRAZAS AUXILIAR
ADMINISTRATIVO POLO SISTEMA DE OPOSICIÓN LIBRE PÁX. 2, R. 1008
LUGO
CONVOCATORIA DO PROCESO SELECTIVO PARA O ACCESO EN PROPIEDADE A
DÚAS PRAZAS DE ANIMADOR/A SOCIOCULTURAL, EN QUENDA DE ACCESO LIBRE
PÁX. 3, R. 1009
CONVOCATORIA DO PROCESO SELECTIVO PARA O ACCESO EN PROPIEDADE A
DÚAS PRAZAS DE OFICIAL COCIÑEIRO/A, EN QUENDA DE ACCESO LIBRE PÁX. 8, R.
1010
CONVOCATORIA DO PROCESO SELECTIVO PARA O ACCESO EN PROPIEDADE A
UNHA PRAZA DE OFICIAL VIXILANTE RECADADOR/A, EN QUENDA DE ACCESO
LIBRE PÁX. 12, R. 1011
EXPOSICIÓN AO PÚBLICO DO PADRÓN DE CONTRIBUÍNTES OBRIGADOS AO
PAGAMENTO DO SERVIZO DE XANTAR NO FOGAR CORRESPONDENTE AO MES DE
FEBREIRO 2024 PÁX. 16, R. 1012
CONVOCATORIA DO PROCESO SELECTIVO PARA O ACCESO EN PROPIEDADE A
UNHA PRAZA DE OPERARIO/A DE CEMITERIO, EN QUENDA DE ACCESO LIBRE PÁX.
17, R. 1013
CONVOCATORIA DO PROCESO SELECTIVO PARA O ACCESO EN PROPIEDADE A
UNHA PRAZA DE PSICÓLOGO/A, EN QUENDA DE ACCESO LIBRE PÁX. 20, R. 1014
APROBACIÓN PADRÓN SAF CUARTO TRIMESTRE 2023 PÁX. 26, R. 1015
MONDOÑEDO
EXPOSICIÓN PADRÓN RECOLLIDA DE LIXO 2º BIMESTRE 2024 PÁX. 27, R. 1016
MONFORTE DE LEMOS
APROBACIÓN PADRÓN SAF FEBREIRO 2024 PÁX. 27, R. 1017
APROBACIÓN DO PADRÓN DE PREZOS PÚBLICOS DA ESCOLA DE MÚSICA E
DANZA, MARZO 2024 PÁX. 28, R. 1018
AS NOGAIS
APROBACIÓN PADRÓN SAF MARZO 2024 PÁX. 28, R. 1019
PARADELA
APROBACIÓN INICIAL MODIFICACIÓN DE CRÉDITO N.º 02/2024 - SC2024/01 PÁX. 29, R. 1020
MODIFICACIÓN DE CRÉDITO N.º 2024/03 - SC2024/02 PÁX. 29, R. 1021
SAMOS
APROBACIÓN PROVISIONAL DO ORZAMENTO 2024 PÁX. 29, R. 1022

Página 1 / 1
Powered by TCPDF www.tcpdf.org
Núm BOP: 88 año 2024 16/04/2024 08:00:00

boletin@deputacionlugo.org www.deputacionlugo.org

  Riguardo a questa edizione

  Boletín Oficial de la Provincia de Lugo del 16/04/2024

  TitoloBoletín Oficial de la Provincia de Lugo

  PaeseSpagna

  Data16/04/2024

  Conteggio pagine1

  Numero di edizioni3289

  Prima edizione01/03/2013

  Ultima edizione29/04/2024

  Scarica questa edizione

  Altre edizioni