Boletín Oficial de la Provincia de Lugo del 25/04/2024

Versione di testo Cosa è?Dateas è un sito indipendente non affiliato a entità governative. La fonte dei documenti PDF che pubblichiamo qui è l'entità governativa indicata in ciascuno di essi. Le versioni in testo sono trascrizioni che realizziamo per facilitare l'accesso e la ricerca di informazioni, ma possono contenere errori o non essere complete.

Source: Boletín Oficial de la Provincia de Lugo

Xoves, 25 de Abril de 2024

DEPUTACIÓN DE LUGO
Dep.Legal: LU-1-1968

Administración: San Marcos, 8 - 27001 Lugo Tel: 982 260 124/25/26 - Fax: 982 260 205

CONCELLOS
BURELA
APROBACIÓN PADRÓN SAF, FEBREIRO 2024 E ANUNCIO DE COBRANZA PÁX. 1, R.
1121
CASTROVERDE
EDICTO REESTRUTURACIÓN PARCELARIA RIOMOL PÁX. 1, R. 1131
LUGO
ORDENANZAS E NORMATIVA DO ESTUDO DE DETALLE PARA A ORDENACIÓN DE
VOLUMES NA PARCELA T DO PARQUE EMPRERSARIAL DAS GÁNDARAS PÁX. 2, R.
1122
MONDOÑEDO
APERTURA DA BOLSA AUXILIARES SAF PÁX. 5, R. 1132
A PASTORIZA
BASES CONTRATACIÓN DE DOUS PEÓNS DE SERVIZOS MÚLTIPLES. PROGRAMA
REFORZO DE EMPREGO PÁX. 6, R. 1133
RIBADEO
APROBACIÓN INICIAL DE MODIFICACIÓN ORZAMENTARIA 09/2024, MEDIANTE
SUPLEMENTO DE CRÉDITO PÁX. 16, R. 1123
APROBACIÓN INICIAL DE MODIFICACIÓN ORZAMENTARIA 10/2024, MEDIANTE
SUPLEMENTO DE CRÉDITO PÁX. 16, R. 1124
RIBAS DE SIL
APROBACIÓN INICIAL ORZAMENTO 2024 PÁX. 16, R. 1134
SARRIA
CONVOCATORIA E BASES PREMIO DE POESÍA "FIZ VERGARA VILARIÑO 2024" PÁX.
17, R. 1125
VILALBA
SUSTITUCIÓN ALCALDESA POR AUSENCIA PÁX. 17, R. 1126
MINISTERIO DE FACENDA
BASE DE DATOS NACIONAL DE SUBVENCIÓNS BDNS - LUGO
EXTRACTO DA CONVOCATORIA 155775 BASES REGULADORAS PARA A CONCESIÓN
DE SUBVENCIÓNS NA ÁREA DE DINAMIZACIÓN ECONÓMICA E RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS. IDENTIF. 755685. LUGO PÁX. 18, R. 1127
BASE DE DATOS NACIONAL DE SUBVENCIÓNS BDNS - XOVE
EXTRACTO DA CONVOCATORIA 155880 DOS PREMIOS DO CONCURSO LITERARIO E
DE ARTES PLÁSTICAS DO DÍA DAS LETRAS GALEGAS 2024. IDENTIF. 755944. XOVE
PÁX. 26, R. 1128

Página 1 / 1
Powered by TCPDF www.tcpdf.org
Núm BOP: 96 año 2024 25/04/2024 08:00:00

boletin@deputacionlugo.org www.deputacionlugo.org

  Riguardo a questa edizione

  Boletín Oficial de la Provincia de Lugo del 25/04/2024

  TitoloBoletín Oficial de la Provincia de Lugo

  PaeseSpagna

  Data25/04/2024

  Conteggio pagine1

  Numero di edizioni3289

  Prima edizione01/03/2013

  Ultima edizione29/04/2024

  Scarica questa edizione

  Altre edizioni