Boletín Oficial de la Provincia de Lugo del 22/04/2024

Versione di testo Cosa è?Dateas è un sito indipendente non affiliato a entità governative. La fonte dei documenti PDF che pubblichiamo qui è l'entità governativa indicata in ciascuno di essi. Le versioni in testo sono trascrizioni che realizziamo per facilitare l'accesso e la ricerca di informazioni, ma possono contenere errori o non essere complete.

Source: Boletín Oficial de la Provincia de Lugo

Luns, 22 de Abril de 2024

DEPUTACIÓN DE LUGO
boletin@deputacionlugo.org www.deputacionlugo.org
Dep.Legal: LU-1-1968

Administración: San Marcos, 8 - 27001 Lugo Tel: 982 260 124/25/26 - Fax: 982 260 205

Núm BOP: 93 año 2024 22/04/2024 08:00:00

ELECCIÓNS AO PARLAMENTO EUROPEO DE 9 DE XUÑO DE 2024
OFICINA DO CENSO ELECTORAL. DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LUDO
RELACIÓN DE SECCIÓNS DE LOCAIS E MESAS ELECTORAIS. PARLAMENTO
EUROPEO 9 XUÑO DE 2024 PÁX. 1, R. 1078
CONCELLOS
ABADÍN
APROBACIÓN INICIAL PADRÓN SAF MARZO 2024 PÁX. 554, R. 1095
APROBACIÓN DA CONVOCATORIA PARA SUBVENCIÓNS DE AXUDAS POR
NACEMENTO OU ADOPCIÓN DE MENOR. ANUALIDADE 2024 PÁX. 554, R. 1096
MONFORTE DE LEMOS
APROBACIÓN DO REGULAMENTO DE HONRAS E DISTINCIÓNS PÁX. 561, R. 1113
RÁBADE
NOMEAMENTO DE FUNCIONARIA INTERINA C1 ADMINISTRATIVA CONTABLE PÁX.
561, R. 1097
SARRIA
APROBACIÓN DAS BASES PARA PROVISIÓN DUNHA PRAZA DE COCIÑEIRO/A, CONCURSO-OPOSICIÓN, ACCESO LIBRE PÁX. 562, R. 1098

Página 1 / 1
Powered by TCPDF www.tcpdf.org

  Riguardo a questa edizione

  Boletín Oficial de la Provincia de Lugo del 22/04/2024

  TitoloBoletín Oficial de la Provincia de Lugo

  PaeseSpagna

  Data22/04/2024

  Conteggio pagine1

  Numero di edizioni3289

  Prima edizione01/03/2013

  Ultima edizione29/04/2024

  Scarica questa edizione

  Altre edizioni