Boletín Oficial de la Provincia de Lugo del 19/04/2024

Versione di testo Cosa è?Dateas è un sito indipendente non affiliato a entità governative. La fonte dei documenti PDF che pubblichiamo qui è l'entità governativa indicata in ciascuno di essi. Le versioni in testo sono trascrizioni che realizziamo per facilitare l'accesso e la ricerca di informazioni, ma possono contenere errori o non essere complete.

Source: Boletín Oficial de la Provincia de Lugo

Venres, 19 de Abril de 2024

DEPUTACIÓN DE LUGO
boletin@deputacionlugo.org www.deputacionlugo.org
Dep.Legal: LU-1-1968

Administración: San Marcos, 8 - 27001 Lugo Tel: 982 260 124/25/26 - Fax: 982 260 205

CONCELLOS
FRIOL

Núm BOP: 91 año 2024 19/04/2024 08:00:00

APROBACIÓN INICIAL PADRÓN SAF MARZO 2024 PÁX. 1, R. 1052
FOLGOSO DO COUREL
NOMEAMENTO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PÁX. 1, R. 1053
O INCIO
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS/AS NO PROCESO SELECTIVO DE SEIS PRAZAS
DE AUXILIAR SAF POR SISTEMA DE CONCURSO. ESTABILIZACIÓN EMPREGO
TEMPORAL PÁX. 2, R. 1054
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS/AS NO PROCESO SELECTIVO DE UNHA PRAZA
DE AUXILIAR SAF POR SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN. ESTABILIZACIÓN
EMPREGO TEMPORAL PÁX. 3, R. 1055
OUROL
APROBACIÓN PADRÓN SAF, FEBREIRO E MARZO 2024 PÁX. 3, R. 1056
PEDRAFITA DO CEBREIRO
NOMEAMENTO DUNHA PRAZA DE ADMINISTRATIVO CONTABLE. ESTABILIZACIÓN
DE EMPREGO PÁX. 4, R. 1060
NOMEAMENTO DUNHA PRAZA DE TÉCNICO AUXILIAR. ESTABILIZACIÓN DE
EMPREGO PÁX. 4, R. 1061
NOMEAMENTO DUNHA PRAZA DE TRABALLADORA SOCIAL. ESTABILIZACIÓN DE
EMPREGO PÁX. 5, R. 1062
NOMEAMENTO DUNHA PRAZA DE AXENTE DE EMPREGO E DESENVOLVEMENTO
LOCAL. ESTABILIZACIÓN DE EMPREGO PÁX. 5, R. 1063
SARRIA
APROBACIÓN INICIAL DA MODIFICACIÓN DA RPT DO CONCELLO PÁX. 5, R. 1064
APROBACIÓN PROVISIONAL DA MODIFICACIÓN DA RPT DA RESIDENCIA DE
MAIORES NOSA SEÑORA DO CARME PÁX. 6, R. 1065
VILALBA
DESAFECTACIÓN DAS VIVENDAS DE MESTRES PÁX. 6, R. 1057
MINISTERIO DE FACENDA
BASE DE DATOS NACIONAL DE SUBVENCIÓNS BDNS MONFORTE DE LEMOS
EXTRACTO DA CONVOCATORIA 155362. BASES REGULADORAS PARA A
CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS PARA O DESENVOLVEMENTO DE ACTUACIÓNS NO
ÁMBITO DE SERVIZOS E INCLUSIÓN SOCIAL. IDENTIF.:754845. MONFORTE DE
LEMOS PÁX. 6, R. 1058

Página 1 / 1
Powered by TCPDF www.tcpdf.org

  Riguardo a questa edizione

  Boletín Oficial de la Provincia de Lugo del 19/04/2024

  TitoloBoletín Oficial de la Provincia de Lugo

  PaeseSpagna

  Data19/04/2024

  Conteggio pagine1

  Numero di edizioni3289

  Prima edizione01/03/2013

  Ultima edizione29/04/2024

  Scarica questa edizione

  Altre edizioni