Boletín Oficial de la Pcia. de A Coruña del 04/09/2019 - Page 1

*Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Text version*

Source: Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña

BOP
BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
www.dacoruna.gal
MÉRCORES, 4 DE SETEMBRO DE 2019 MIÉRCOLES, 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019 BOP NÚMERO 167

Sumario Administración Local Municipal Arteixo Servizos Económicos Aprobación da modificación das bases de execución
2019/7090

Betanzos Aprobación definitiva de suplemento de crédito 23/2019

2019/7097

Cabana de Bergantiños Exposición pública conta xeral 2018

2019/7091

Cabanas Anuncio de aprobación definitiva de expediente de modificación de créditos 6/2019

2019/7116

A Capela Aprobación inicial expte. modificación de créditos 08/2019

2019/7096

Carballo Aprobación definitiva crédito extraordinario nº 1/2019

2019/7088

A Coruña Área de Facenda e Administración Oficina Orzamentaria Aprobación definitiva do expediente M2/2019, modificativo do orzamento de 2019

2019/7135

Laxe Aprobación definitiva expediente de modificación de créditos núm. 19/19.

2019/7084

Laxe Aprobación definitiva expediente de modificación de créditos núm. 20/19.

2019/7085

Moeche Exposicion o público da conta xeral do exercicio 2018

2019/7087

Sada Servizos Económicos Aprobación inicial da modificación de créditos número 26/2019

2019/7089

Vimianzo 2019/7095

Número de BOP 2019/167

Aprobación definitiva da modificación núm. 1 da relación de postos de traballo RPT do Concello de Vimianzo
Página 1 / 1