Boletín Oficial de la Pcia. de A Coruña del 03/09/2019 - Page 1

*Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Text version*

Source: Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña

BOP
BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
www.dacoruna.gal
MARTES, 3 DE SETEMBRO DE 2019 MARTES, 3 DE SEPTIEMBRE DE 2019 BOP NÚMERO 166

Sumario Administración Autonómica Xunta de Galicia Consellería de Infraestruturas e Mobilidade Axencia Galega de Infraestruturas Servizo Provincial da Coruña Pago de xuros de demora por expropiacións de clave de obra AC/03/008.01.3.1-M2 e de xuros de xuros de clave AC/08/070.02 na Casa consistorial do concello de Rois o día 28 de outubro de 2019

2019/7060

Xunta de Galicia Consellería de Economía, Emprego e Industria Xefatura Territorial da Coruña Servizo de Emprego e Economía Social Resolución de inscrición e publicación da modificación do convenio colectivo do persoal laboral do Concello de Noia
2019/7072

Administración Local Municipal Boqueixón Revogación da delegación das competencias do alcalde por incorporación das súas vacacions
2019/7063

Brión Aprobación definitiva de modificación do orzamento municipal 2019 mediante suplemento de crédito 13/2019

2019/7069

Carnota Anuncio contratación profesor/a de música
2019/7062

Laxe Exposición pública padrón SAF xuño 2019.

2019/7064

A Laracha Modificación de crédito MC 5-2019

2019/7079

A Laracha Bases da convocatoria de proceso selectivo de formación dunha lista de emprego para posibles nomeamentos interinos ou contratacións laborais temporais en posto de arquitecto/a técnico/a
2019/7081

Narón Intervención Edicto aprobación da modificación do padrón fiscal por entrada de vehículos a través de beirarrúas e vados, do ano 2019

2019/7077

Oleiros Listaxe definitiva de persoas admitidas, designación do órgano de selección e data para a valoración de méritos no proceso selectivo de cinco axentes de emerxencias e protección civil
2019/7071

As Pontes de García Rodríguez Intervención Anuncio aprobación definitiva modificación de crédito núm. 54/2019 na modalidade de crédito extraordinario e suplemento de crédito 2/2019

2019/7074

Página 1 / 2

Número de BOP 2019/166

Persoal