Boletín Oficial de la Pcia. de A Coruña del 22/10/2019 - Page 1

*Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Text version*

Source: Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña

BOP
BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
www.dacoruna.gal
MARTES, 22 DE OUTUBRO DE 2019 MARTES, 22 DE OCTUBRE DE 2019 BOP NÚMERO 201

Sumario Administración Autonómica Xunta de Galicia Consellería de Infraestruturas e Mobilidade Axencia Galega de Infraestruturas Servizo Provincial da Coruña Pago de xuros de demora por expropiacións de clave N/AC/90.4.2, AC/01/57.1, AC/03/010.01.1 e AC/03/010.01.1.M1 e de xustiprezo de Xurado na expropiación N/AC/90.4.2 no Concello de Carballo o día 20 de novembro de 2019

2019/8380

Xunta de Galicia Consellería de Infraestruturas e Mobilidade Axencia Galega de Infraestruturas Servizo Provincial da Coruña Pago de xuros de demora por expropiacións de clave AC/03/038.01 no Concello de Cee o día 3 de decembro de 2019

2019/8381

Xunta de Galicia Consellería de Infraestruturas e Mobilidade Axencia Galega de Infraestruturas Servizo Provincial da Coruña Pago de xuros de demora por expropiacións de claves AC/01/11.1 e AC/01/57.1 no Concello de Cerceda o día 18 de novembro de 2019

2019/8384

Xunta de Galicia Consellería de Economía, Emprego e Industria Xefatura Territorial da Coruña Servizo de Enerxía e Minas Resolución do 14 de outubro do 2019, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Frades expediente-e.: IN407A 2019/123-1

2019/8404

Administración Local Municipal Ames Inicio de expediente de investigación patrimonial respecto dun camiño peonil en Castrigo, Ames
2019/8428

Arteixo Secretaría Xeral Delegar no concelleiro D. Martín Seco García, para a celebración dun matrimonio civil para o día 19 de outubro ás 13.30 h.

2019/8383

Arteixo Secretaría Xeral 2019/8399

Bergondo Secretaría Delegación específica da alcaldía presidencia
2019/8390

Brión Exposición pública do expediente de modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa pola subministración de auga
2019/8332

Página 1 / 5

Número de BOP 2019/201

Aprobación definitiva da modificación do Regulamento orgánico municipal