Boletín Oficial de la Provincia de Lugo del 23/07/2019 - Page 1

*Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Text version*

Source: Boletín Oficial de la Provincia de Lugo

MARTES, 23 DE XULLO DE 2019

N.º 168

XUNTA DE GALICIA
DIRECCIÓN XERAL DA ACADEMIA GALEGA DE SEGURIDADE PÚBLICA
Anuncio Resolución do 27 de xuño de 2019 da Dirección Xeral da Academia Galega de Seguridade Pública referente a convocatoria das probas selectivas para o ingreso e acceso aos corpos de Policía Local de distintos concellos.
No Diario Oficial de Galicia número 115, de 19 de xuño de 2019, publicouse a Orde de 31 de maio de 2019 pola que se convoca proceso selectivo para o ingreso nos corpos da Policía Local de Galicia, escala básica, categoría de policía, quendas de acceso libre e concurso, na cal se establecen as bases xerais que rexen esa convocatoria, número e características das prazas convocadas que a continuación se sinalan:

Denominación
A Coruña
30

Policía local
Básica
A Guarda
3

Policía local
Bueu
3

Cangas
Escala
Categoría
Procedemento de selección
Grupo
Nivel
Policía
C1

18

Oposición
Básica
Policía
C1

20

Oposición
Policía local
Básica
Policía
C1

15

Oposición
10

Policía local
Básica
Policía
C1

16

Oposición
Fene
1

Policía local
Básica
Policía
C1

20

Oposición
Ferrol
12

Policía local
Básica
Policía
C1

16

Oposición
Fisterra
2

Policía local
Básica
Policía
C1

20

Oposición
Gondomar
2

Policía local
Básica
Policía
C1

18

Oposición
Lugo
14

Policía local
Básica
Policía
C1

17

Oposición
Marín
2

Policía local
Básica
Policía
C1

17

Oposición
Moaña
1

Policía local
Básica
Policía
C1

20

Oposición
Mugardos
1

Policía local
Básica
Policía
C1

20

Oposición
Narón
3

Policía local
Básica
Policía
C1

16

Oposición
O Grove
3

Policía local
Básica
Policía
C1

18

Oposición
Ortigueira
1

Policía local
Básica
Policía
C1

16

Oposición
Ponteareas
3

Policía local
Básica
Policía
C1

20

Oposición
Pontedeume
2

Policía local
Básica
Policía
C1

16

Oposición
Anuncio publicado en: Num BOP 168 año 2019 22/07/2019 11:35:55
23/07/2019 08:00:00

Nº de prazas
Concello