Boletín Oficial de la Pcia. de A Coruña del 31/07/2020 - Page 1

*Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Text version*

Source: Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña

BOP
BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
www.dacoruna.gal
VENRES, 31 DE XULLO DE 2020 VIERNES, 31 DE JULIO DE 2020 BOP NÚMERO 120

Sumario Administración Local Provincial Deputación Provincial da Coruña Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Servizos Sociais Resolución 23191/2020. Concesión provisional FOIO0A/2020

2020/5199

Deputación Provincial da Coruña Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Servizos Sociais Resolución 23192/2020. Concesión provisional FOIEV/2019

2020/5200

Municipal Ares Anuncio de información pública
2020/5151

Cambre Edicto padrón da taxa de auga e rede de sumidoiros, da prestación patrimonial de carácter público non tributario polo servizo de depuración e do canon da auga do segundo trimestre de 2020

2020/5143

Carballo Aprobación definitiva do expediente de modificación orzamentaria: crédito extraordinario e suplemento de crédito número 1/2020

2020/5138

Cedeira Anuncio de devolución de taxas deportivas
2020/5139

Culleredo Economía, Facenda e Réxime Interior Exposición pública do padrón das taxas pola prestación do servizo de distribución de auga e polo servizo de depuración de augas residuais, así como do canon da auga correspondentes ao 2º trimestre 2020

2020/5146

Mañón Convocatoria de contratación auxiliar de biblioteca
2020/5154

Neda Exposición pública padrón taxa axuda no fogar xuño 2020

2020/5136

Noia Secretaría Convocatoria dun proceso selectivo para a formación dunha bolsa de traballo de técnicas/os de turismo
2020/5127

Noia Convocatoria do proceso selectivo para a formación dunha bolsa de traballo de auxiliares de axuda no fogar
2020/5133

O Pino Anuncio definitivo de expediente de suplemento de créditos
2020/5131

Ribeira Aprobación inicial da modificación da Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola ocupación de terreos de uso público con mesas e cadeiras con fins lucrativos
2020/5134

Página 1 / 2

Número de BOP 2020/120

Secretaría