Boletín Oficial de la Pcia. de A Coruña del 30/07/2020 - Page 1

*Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Text version*

Source: Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña

BOP
BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
www.dacoruna.gal
XOVES, 30 DE XULLO DE 2020 JUEVES, 30 DE JULIO DE 2020 BOP NÚMERO 119

Sumario Administración Autonómica Xunta de Galicia Consellería de Economía, Emprego e Industria Xefatura Territorial da Coruña Servizo de Enerxía e Minas Acordo do 23 de xullo de 2020 da Xefatura Territorial da Coruña, de levantamento das actas previas á ocupación de bens e dereitos afectados por unha instalación eléctrica, no concello de Lousame expediente IN407A 2019/222-1

2020/5092

Xunta de Galicia Consellería de Economía, Emprego e Industria Xefatura Territorial da Coruña Servizo de Enerxía e Minas Acordo do 23 de xullo de 2020 da Xefatura Territorial da Coruña, de levantamento das actas previas á ocupación de bens e dereitos afectados por unha instalación eléctrica, no concello de Ortigueira expediente IN407A 2019/253-1

2020/5093

Administración Local Provincial Deputación Provincial da Coruña Servizo de Planificación e Xestión de Recursos Humanos. Sección de Planificación de Recursos Humanos Aprobación do novo regulamento de selección de persoal temporal da Deputación da Coruña
2020/5051

Municipal Carnota Contratación dun/ha técnico/a para a atención do Museo Arqueolóxico Aberto de Carnota
2020/5099

Ferrol Concellería de Benestar Social Edicto do padrón de xuño do servizo de axuda no fogar
2020/5106

Fisterra Aprobación inicial de padróns fiscais de auga e saneamento do ano 2020 pola Xunta de Goberno Local do día 23 de xullo de 2020

2020/5150

A Laracha Selección persoal laboral temporada brigadas de incendios
2020/5183

Miño Aprobación definitiva da modificación da Ordenanza xeral municipal sobre tráfico, circulación de vehículos a motor e seguridade viaria
2020/5089

Mugardos 2020/5122

Ordes Delegación especial de competencia para celebración de matrimonio civil
2020/5091

A Pobra do Caramiñal Convocatoria para creación de bolsa de emprego para contratación de técnicos/as turísticos/as
2020/5062

Página 1 / 3

Número de BOP 2020/119

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas