Boletín Oficial de la Pcia. de A Coruña del 12/02/2020 - Page 3

*Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Text version*

Source: Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña

BOP

BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
Mércores, 12 de febreiro de 2020
Número 29
Miércoles, 12 de febrero de 2020

Oleiros Urbanismo Aprobación definitiva da modificación do estudo de detalle da parcela R-5 do SUP-3R en Perillo
2020/1002

Oza-Cesuras Adxudicación do alleamento mediante poxa de bens inmobles patrimoniais no paraxe do Cal, parroquia de Dordaño
2020/1028

Porto do Son Taxa Complexo Deportivo Piscina Municipal. mes de febreiro 2020

2020/1024

Rianxo Secretaría Aprobación das Bases do Certame de Carrozas do Entroido Rianxo 2020

2020/1037

Santiago de Compostela Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas
2020/1015

Vedra Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas
2020/994

Vilarmaior Aprobación da liquidación de padróns fiscais taxa SAF xaneiro 2020

2020/1034

Administración de Justicia Juzgados de lo Social Social 1 A Coruña Ejecución de títulos judiciales nº 168/2019

2020/1004

Social 2 A Coruña Citación demandado procedimiento ordinario 692/2019

2020/1008

Social 2 A Coruña Ejecución de títulos judiciales 18/2020

2020/1013

Social 2 A Coruña Procedimiento ordinario 593/18

2020/1017

Social 4 A Coruña Ejecución de títulos judiciales 176/2019-J

2020/1026

Social 5 A Coruña Ejecución de títulos judiciales 197/2019

2020/1001

Social 5 A Coruña Ejecución de títulos judiciales 29/2020

2020/1003

Social 5 A Coruña 2020/1022

Social 5 A Coruña Se cita al demandado Óscar López Sobrado actos conciliación y juicio día 17-02-20 a las 10,30 horas, en procedimiento ordinario 292/2019

2020/1038

Refuerzo Juzgado de lo Social A Coruña Número 3 de A Coruña Ejecución de títulos judiciales 168/2019

2020/1033

Página 3 / 4

Número de BOP 2020/29

Se cita a demandado Microp 17, S.L., actos conciliación y juicio dia 04-05-2020 a las 10,00 horas, en procedimiento ordinario 530/2019